DNI
GODZ
MIN
SEK

CUDOWNE WIZERUNKI MATEK BOSKICH

Matka Boska Szkaplerzna z CzernejW Czernej pod Krzeszowicami znajduje się barokowy kościół oraz klasztor Karmelitów Bosych. W kościele znajduje się słynący cudami obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Obraz został namalowany w połowie XVIII wieku przez Pawła Gołębiowskiego. Początkowo czczony był przez pustelników, potem stał się przedmiotem licznych pielgrzymek. 17 lipca 1988 roku został on uroczyście ukoronowany koronami papieskimi.

Szkaplerz Matki Bożej to znak przyjęty przez zakon karmelitański i zatwierdzony przez Kościół. Jest zewnętrznym wyrazem macierzyńskiej miłości Maryi do ludzi oraz odwzajemnienia przez nas tej miłości. Słowo "szkaplerz" oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali na habit w czasie fizycznej pracy. Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: oznacza ufność pokładaną w macierzyńskiej miłości Maryi, dzięki czemu skutecznie wstawia się Ona przed Bogiem w kwestii naszego wiecznego zbawienia. Wyraża też pragnienie naśladowania Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.

//test