DNI
GODZ
MIN
SEK

Artykuły

HISTORIA ZŁOTA Z POŁUDNIAPrzed ponad 500 laty, osadnictwo nad Nysą Kłodzką i Białą Głuchołaską rozwijało się wyjątkowo dobrze, głównie z inicjatywy biskupa wrocławskiego. Niewątpliwie na zwiększenie zaludnienia decydujący wpływ miała wiadomość o odkryciu przez biskupich kolonistów złóż złota.

U stóp najwyższego szczytu obecnego województwa opolskiego – Kopy Biskupiej – a zarazem najwyższego wzniesienia Gór Opawskich, odkryto wyjątkowo duże pokłady złota i założono górniczą kolonię – obecne Zlate Hory. Informacja o odnalezieniu bogactw szybko się rozniosła po okolicy, przez co margrabia morawski – Władysław III Henryk – z czeskiej dynastii Przemyślidów, przy pomocy niewielkiego oddziału zbrojnego zajął Cukmantel (tak wówczas zwały się Zlate Hory). Po pokojowych próbach odzyskania złotych złóż przez biskupa, które nie przyniosły skutku, zwrócił się on z prośbą o pomoc do ówczesnego papieża – Honoriusza III. Niestety jego interwencja także była bezskuteczna. Po bezpotomnej śmierci Władysława Henryka, papież nakazał jego następcy – czeskiemu królowi Przemysłowi Ottokarowi – zwrot biskupowi wrocławskiemu zagarniętych przez jego poprzednika terenów. Ten jednak miał inne plany wobec złotonośnych obszarów i jako że był spadkobiercą Władysława Henryka, dalej wydobywał złoto. Warto wiedzieć, że jeden z ostatnich papieskich listów wysyłanych do czeskich władców jest najstarszym źródłem pisanym w kwestii eksploatacji najszlachetniejszego kruszcu na tym obszarze.
Przez kolejne lata w okolicach Zlatych Hor czy Głuchołaz kwitła dziedzina przemysłu, jaką jest górnictwo. W II połowie XIII wieku mieszczanie musieli nawet opłacać czynsz właśnie w złocie.

W XV wieku wybuchły walki o Zlate Hory. Stronami znów byli czescy władcy i biskup wrocławski, który w efekcie zdołał przyłączyć miasto do księstwa nyskiego, co nie udało się jego poprzednikom. Po śmierci czeskiego króla – Jerzego z Podebradu – jego następca definitywnie oddał miasto biskupowi, które pozostało w jego rękach aż do połowy XVIII wieku. Po zdobyciu Zlatych Hor w wyniku inwestycji poczynionych przez mieszczan nastąpił rozkwit górnictwa po zaniku spowodowanym wojnami husyckimi (1419-1436).

Bartosz Wojtczak


Napisz komentarz

  • Wymagane pola są oznaczane *.

Jeśli masz problem z odczytaniem kodu, kliknij obrazek z kodem, aby wygenerować nowy kod.
Kod bezbieczeństwa: