Podatki

W przypadku transakcji zakupu i sprzedaży złota inwestycyjnego zastosowanie mają ogólne przepisy prawne, obowiązujące w Polsce. W związku z powyższym Klienci dokonujący w/w transakcji zobligowani są do respektowania m. in. następujących ustaw:
  • - przy zakupie:
    • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, w szczególności Art. 9 ust. 6; Art. 2 ust. 4
  • - przy sprzedaży:
    • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności Art. 10 ust. 8; Art. 17 ust. 1